Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Privacyverklaring

Inleiding

Golfclub Kleiburg verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy-statement (verder aangeduid als ‘privacyverklaring’) zijn de overwegingen vastgelegd.

Privacyverklaring

Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Dit verloopt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg.
Golfclub Kleiburg verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de AVG en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik

De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk daartoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken

Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. We registeren het IP-adres van je computer en eventueel de gebruikersnaam en het tijdstip van het bezoek. Deze gegevens gebruiken we voor het analyseren van surfgedrag en eventueel voor het verbeteren van onze website.

Toepasselijkheid

Dit privacy-statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Golfclub Kleiburg en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: ‘persoonsgegevens’).

Nieuwsbrief

Je hebt de mogelijkheid om je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Met de nieuwsbrief bieden we informatie op het gebied van online ondernemen. Je mailadres wordt eveneens toegevoegd aan onze adressenlijst voor nieuwsbrieven, indien er sprake is van een relatie. Als je een nieuwsbrief ontvangt, bevat die een unieke link waarmee je jezelf kunt afmelden. De nieuwsbriefadressenlijst wordt niet aan derden verstrekt.

Verwerking Persoonsgegevens

Golfclub Kleiburg behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. De club verzamelt persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de nieuwsbrief en bij een bezoek aan evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van dienstverlening en activiteiten van Golfclub Kleiburg. Indien je geen prijs meer stelt op deze informatie, kun je je hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink op de website of door ons daar schriftelijk van op de hoogte van te stellen. Dat kan met een mail naar info@golfclub-kleiburg.nl of per post aan Golfclub Kleiburg. De club verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende soorten cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies om onze website goed te laten werken. Deze cookies plaatsen wij altijd en hebben geen impact op uw privacy. Voor cookies die wel van invloed zijn op uw privacy, zoals analyserende cookies, vragen wij om uw toestemming zodra u onze website bezoekt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de cookieverklaring.

Beveiliging

Golfclub Kleiburg heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke informatie en om tegen te gaan dat persoonlijke informatie verloren gaat. Onze website is uitgevoerd met een geldig SSL-certificaat.

Links

Op de websites van Golfclub Kleiburg is een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Golfclub Kleiburg kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Aangeraden wordt om het privacy-statement van de betreffende website te lezen.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over het privacy-beleid van onze club, dan kun je bellen met Golfclub Kleiburg, Krabbeweg 9, 3231 NB Brielle, telefoonnummer 0181-417809 of mailen naar info@golfclub-kleiburg.nl.

Wijziging van privacyverklaring

Golfclub Kleiburg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We adviseren je regelmatig de privacyverklaring door te nemen om te zien of er veranderingen in zijn aangebracht.